Rejestracja

Kurs praktyczny (wet-lab) „Podstawy chirurgii okuloplastycznej” – POWIEKA GÓRNA

sobota, 29 paź 2022

09:00 – 18:00

Kurs praktyczny (wet-lab) „Podstawy chirurgii okuloplastycznej” – POWIEKA GÓRNA Kurs przeznaczony dla lekarzy okulistów i chirurgów plastycznych oraz lekarzyspecjalizujących się w tych dziedzinach. 10 punktów edukacyjnych Termin: 29.10.2022. (sobota) Godzina: 9.00 – 18.00 Organizator: NZOZ FRK Homograft sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Obie instytucje wpisane są do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską                    w Katowicach. Miejsce: siedziba organizatora 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345 a  (wjazd do budynku od ul.Sienkiewicza 48) (przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking) Cel: Celem kursu jest  nabycie praktycznych umiejętności w zakresie podstawowych zasad chirurgii okuloplastycznej. Część wykładowa będzie dotyczyć podstaw badania oraz głównych zasad kwalifikacji pacjentów do zabiegów, a także omówienia procedur zabiegowych, które będą wprowadzeniem do praktycznej części kursu. Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego oraz szwów. Prowadzący: lek. Karolina Stanienda-Sokół – specjalista okulista, chirurg  (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny                          w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec).  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób powierzchni oka, okuloplastyką oraz medycyną estetyczną. Wiosną 2021r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Okulistyki.  Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim ŚUM  w Katowicach. Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach oraz kursach  w zakresie okuloplastyki.  Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych.  Absolwentka studiów podyplomowych               z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy na GWSH w Katowicach. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego oraz       z ratownictwem medycznym na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Instytut Okulistyki Barraquera w Barcelonie, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Europejskie Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. lek. Marzena Wysocka – Kosmulska,  lekarz okulista, chirurg (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec). Na co dzień zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób powierzchni oka, dróg łzowych oraz powiek. W trakcie doktoratu wdrożeniowego w dziedzinie okulistyki. Na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa medycznego, a także ze studentami English Division. Wykładowca krajowych i zagranicznych konferencji okulistycznych. Autor publikacji                   w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Uczestnik licznych kursów okuloplastycznych. W 2018 roku ukończyła naukę podyplomową w dziedzinie Medycyny Estetycznej. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Europejskiego Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Europejskiego Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk, kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE). Zapisy: Rejestracja poprzez (do wyboru):
  • rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • adres e-mail: kursy.homograft@frk.pl,
  • telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144.
Koszt kursu: 3 400 zł brutto Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237 Dodatkowe informacje:
  • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w całym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Wszelkie pytania należy kierować pod adres e-mail;  kursy.homograft@frk.pl                   lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Lokalizacja

NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o.
Wolności 345a
Zabrze, 41-800

Koszt

3400.00 zł brutto