Rejestracja

BADANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCT PRZEDNIEGO I TYLNEGO ODCINKA OKA

sobota, 27 sie 2022

09:00 – 15:30

„BADANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCT PRZEDNIEGO I TYLNEGO ODCINKA OKA” (przeznaczony dla lekarzy okulistów i specjalizujących się w dziedzinie okulistyki).

Cel:

Celem kursu jest przedstawienie możliwości diagnostycznych nowych generacji OCT, takich jak swept-source OCT, spektralnej OCT oraz angio-OCT w badaniu przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Kurs został podzielony na dwie części.

W części pierwszej omówione zostanie, zastosowanie kliniczne OCT w ocenie przedniego odcinka oka, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rogówki, w tym rozpoznawanie ektazji rogówki. Przedstawione zostaną konkretne przykłady kliniczne, gdzie technika OCT zostanie skonfrontowana z badaniem kamerą Sheimpfluga, aberrometią, czy technikami opartymi na dyskach Placido.

Druga część kursu dotyczyć będzie diagnostyki siatkówki i nerwu wzrokowego przy pomocy OCT. Podczas tej części, uczestnicy będą mogli zapoznać się z diagnostyką m.in. różnych typów zwyrodnienia siatkówki jak np. AMD, retinopatii cukrzycowej, retinopatii surowiczej oraz innych typów schorzeń naczyniowych siatkówki. Dodatkowo w tej części kursu, omówione zostanie badanie nerwu wzrokowego, w tym rozpoznanie neuropatii jaskrowej.

Prowadzący: dr n. med. Michał Milka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr.5, im. Św. Barbary w Sosnowcu,

Oddział Okulistyczny.

Płatności:

Koszt kursu: 450 zł brutto
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze: 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN

Lokalizacja

NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o.
Wolności 345a
Zabrze, 41-800

Koszt

450.00 zł brutto