Rejestracja

Kurs praktyczny „Przeszczepianie rogówki oka”

sobota, 25 mar 2023

09:00 – 18:00

Kurs praktyczny „Przeszczepianie rogówki oka”

(Kurs przeznaczony dla lekarzy okulistów)

Cel:

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w przeszczepianiu rogówek oka oraz poznanie różnych technik szycia rogówki.
Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną.

Prowadzący:

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski – specjalista okulista
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec

dr n. med. Bogumił Wowra – specjalista okulista
SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddział Okulistyki

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk
kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE)

Płatności

Koszt kursu: 3800 zł brutto
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze: 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.

Lokalizacja

NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o.
Wolności 345a
Zabrze, 41-800

Koszt

3800.00 zł brutto