Rejestracja

Jak w prawidłowy sposób budować i naprawiać więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem

piątek, 25 wrz. 2020 – piątek, 11 grudzień 2020

09:00 – 15:00

Kurs internetowy (webinarium) ”Jak w prawidłowy sposób budować i naprawiać więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem”

Cel i korzyści:

Celem kształcenia jest podniesienie praktycznych umiejętności pracowników medycznych w prawidłowym budowaniu i naprawianiu więzi z własnymi dziećmi oraz nabycie przez nich nowych umiejętności w wychowywaniu i zaspakajaniu emocjonalnych potrzeb dzieci. Nabyta wiedza wzmocni relacje w rodzinach i pomoże rozwiązać wiele problemów. Uczestnicy kursu zostaną również zapoznani z osiągnięciami neuropsychologii w obszarze regulacji emocjonalnej u dzieci i rodziców.

Na polu zawodowym nabycie powyższej wiedzy i umiejetności pomoże pracownikom medycznym w budowaniu kontaktu z pacjentem i tworzeniu skutecznego sojuszu terapeutycznego, niezbędnego w procesie leczenia zarówno dzieci, jak i osób dorosłych.

Prowadzący:

mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

Płatności:

Koszt kursu: 400 zł brutto
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze: 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

  • Aby wziąć udział w webinarium, uczestnik powinien posiadać stały dostęp do Internetu oraz jedną z zalecanych przeglądarek, tj.: Google Chrome, Firefox, Edge lub Operę, oraz działający w komputerze mikrofon. Kamera nie jest wymagana.
  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu (w wyjątkowych sytuacjach możliwość negocjacji z organizatorem).
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 26 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 24-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu (szczegóły w Regulaminie kursów). Informację należy przekazać mailowo na adres:
    kursy1.homograft@frk.pl lub kursy2.homograft@frk.pl, lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN

Lokalizacja

NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o.
Wolności 345a
Zabrze, 41-800

Koszt

400.00 zł brutto