Rejestracja

Podstawy chirurgii moczowodów i pęcherza moczowego

piątek, 12 Mar 2021

09:00 – 18:00

Kurs praktyczny „Podstawy chirurgii moczowodów i pęcherza moczowego” (przeznaczony dla lekarzy specjalności zabiegowych: chirurgów ogólnych i naczyniowych, ginekologów, urologów oraz specjalizujących się w tych dziedzinach)

Cel:

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w chirurgicznej rekonstrukcji moczowodów i pęcherza moczowego.
Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną.

Prowadzący:

dr n. med. Marcin Życzkowski – urolog – (adiunkt w Klinice Urologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach).

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk – (kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE).

Monika Kolanek – mgr zdrowia publicznego – (koordynator ds. materiałów szewnych w firmie YAVO Sp. z o. o.)

Płatności:

Koszt kursu: 900 zł brutto
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze: 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237
Termin płatności: do 08.03.2021r. (w wyjątkowych sytuacjach możliwość wydłużenia terminu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem)

Dodatkowe informacje:

  • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kursu (w wyjątkowych sytuacjach możliwość wydłużenia terminu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem).
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 9-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu (szczegóły w Regulaminie kursów). Informację należy przekazać mailowo na adres: kursy.homograft@frk.pl lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN

Lokalizacja

NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o.
Wolności 345a
Zabrze, 41-800

Koszt

900.00 zł brutto