Rejestracja

„Trudny pacjent” jako partner procesu leczenia i opieki

sobota, 19 Wrz 2020

09:00 – 15:00

„Trudny pacjent” jako partner procesu leczenia i opieki – komunikacyjne i interpersonalne kompetencje przydatne w kontakcie z pacjentem niewspółpracującym, wrogim, roszczeniowym.

Cel:

Wykształcenie umiejętności identyfikowania typów trudnych zachowań pacjentów i reagowania na trudne zachowania pacjentów wobec personelu służby zdrowia.

Głównym celem szkolenia na poziomie racjonalnym jest zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu pielęgniarskiego/ratowników medycznych w obszarze radzenia sobie w sytuacji kontaktu z trudnym, niewspółpracującym, wrogo nastawionym lub roszczeniowym pacjentem.

Głównym celem szkolenia na poziomie emocjonalnym jest zwiększenie osobistego poczucia kompetencji i pewności siebie w sytuacji konfliktowej czy innej trudnej emocjonalnie w kontakcie z pacjentem.

Prowadzący:

mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

Płatności:

Koszt kursu: 80 zł brutto
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze: 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dokumenty do pobrania

REGULAMIN

Lokalizacja

NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o.
Wolności 345a
Zabrze, 41-800

Koszt

80.00 zł brutto